• Avís legal

Avís legal

1. IDENTIFICACIÓ WEBSITE
En compliment del que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest WEBSITE:

Denominació Social: Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Nom Comercial: MMB
Domicili de Contacte: Av. de les Drassanes s/n, 08001 Barcelona
Domicili Social: Av. de les Drassanes s/n, 08001 Barcelona
NIF: P5800029J
Telèfon: 933 429 920
e-Mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Nombre de dominio: http://museusmaritims.mmb.cat/
Inscrit en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya núm. 980306009.

Condicions d´ús del Website

2. ATRIBUCIÓ DE LA CONDICIÓ D’USUARI DEL WEBSITE

La utilització de www.mmb.cat (d’ara endavant, el WEBSITE) li atribueix la condició d’usuari del website i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per el CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I EL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA (d’ara endavant, MMB) al moment mateix que l’usuari accedeixi al WEBSITE. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el WEBSITE, ja que aquell pot sofrir modificacions.
El MMB es reserva el dret de modificar les condicions d’ús del WEBSITE, és obligació de l’Usuari revisar periòdicament les presents condicions.
3. OBJECTE
Les presents condicions d’ús pretenen regular l’accés dels usuaris i la navegació posterior pel WEBSITE. Així mateix, aquestes condicions regulen la relació entre els usuaris i el MMB quan els primers utilitzin el WEBSITE ofert pel MMB.

4. OBLIGACIONS DELS USUARIS
4.1.- Accés i utilizació del WEBSITE:
La visita i la consulta d’informació del WEBSITE, té caràcter gratuït per a tots els Usuaris.
4.2.- Obligació d’un ús correcte dels continguts:
L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts ubicats en el WEBSITE, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal (condicions d’ús) i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

5. PROPIETAT INTEL•LECTUAL
El MMB és titular dels drets de propietat intel•lectual i industrial, o ha obtingut les autoritzacions o llicències corresponents per a la seva explotació, sobre el nom de domini, les marques i signes distintius, la informació i la resta d’obres i invencions relacionades amb el WEBSITE i la tecnologia associada al mateix, així com sobre els seus continguts.
Els continguts d’aquest WEBSITE, incloent dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font, estan protegits per drets de propietat intel•lectual i industrial.
De cap manera el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre sense el permís previ, escrit i explícit del MMB.
Museu Marítim de Barcelona (MMB) és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit del MMB. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes del MMB.
En el cas en que un Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter indegut de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del WEBSITE i, en particular, de la violació de drets de propietat intel•lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), l’incompliment dels deures i obligacions previstes en aquestes condicions o la vulneració d’altres drets, haurà d’enviar un email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. informant al MMB i en el qual es s’indiquin els següents punts:
• Dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
• Especificació de la suposada activitat il•lícita duta a terme en el WEBSITE i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web;
• Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il•lícit d’aquesta activitat;
• En el supòsit de violació de drets, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits.
• Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter indegut de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.
El MMB procedirà immediatament a adoptar les mesures per a l’esmena o eliminació, si escau, de les citades dades o continguts.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT
En compliment del que es disposa en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant “LOPD”), el CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA (d’ara endavant MMB) li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni durant la seva navegació pel WEBSITE i/o mitjançant l’emplenament de formularis ubicats en aquest, té per finalitat gestionar el manteniment del WEBSITE i realitzar tasques administratives relacionades amb els serveis i activitats que oferim per mitjà del WEBSITE. Les dades personals que ens faciliti s’utilitzaran per millorar la seva experiència d’usuari i per poder oferir-li un servei òptim i de qualitat.
Les seves dades personals seran incorporades a un fitxer creat i mantingut sota la responsabilitat del MMB i inscrit a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
El MMB garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes siguin objecte de tractament en la mesura en que la nostra entitat té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les quals es refereix l’article 9 de la LOPD i que regula amb detall el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, ambdues normatives basades en la legislació de la Unió Europea vigent de protecció de dades. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en el MMB eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.
La resposta als formularis plantejats per rebre informació dels serveis comercialitzats pel MMB, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, és totalment potestativa. No obstant això, la negativa de l’usuari a facilitar determinats dades, podrà suposar la impossibilitat la prestació de serveis oferits per MMB.
Tota la informació que faciliti l’usuari a través del registre o emplenant els formularis del WEBSITE haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels serveis que ofereix el MMB. D’igual forma, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada al MMB permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al MMB o a tercers per la informació que faciliti.
Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició dirigint-se al MMB enviant un email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. en els termes i condicions prevists en la pròpia LOPD i en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre.
Preguem comuniqui de forma immediata al MMB qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment

7. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT
El MMB no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis del WEBSITE. Quan això sigui raonablement possible, el MMB advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. El MMB tampoc garanteix la utilitat dels serveis del WEBSITE per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal•libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, no garanteix que els usuaris puguin efectivament utilitzar els mateixos, accedir a les diferents pàgines web que formen el WEBSITE o a aquelles des de les quals es presten els serveis.
El MMB exclou, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a reclamacions per drets d’autor i/o d’imatge sobre el material publicat o per reclamacions en relació a la vulneració de la privadesa de les persones que apareixen en els videos i imatges publicats. En tot cas, si vostè se sent perjudicat per la difusió en el nostre WEBSITE de videos o imatges, pot remetre’ns un email a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i estudiarem la seva reclamació i la possibilitat de retirar el material del nostre WEBSITE.
El MMB no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts del seu WEBSITE generats pels empleats del MMB o pels usuaris del WEBSITE en publicar les seves opinions en aquest WEBSITE.
Respecte als enllaços externs: el WEBSITE pot contenir enllaços a llocs web que no pertanyen, ni són controlats, editats o censurats pel MMB per tant no assumim cap responsabilitat pel contingut, polítiques de privadesa o pràctiques d’aquests llocs web externs. L’existència d’aquests enllaços a la web no comporta, per part del MMB, l’aprovació dels serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol altra classe de material existent en tals llocs web i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació i/o continguts i serveis existents en els llocs.
El MMB es guardarà el dret a canviar, modificar o afegir clàusules sense notificació prèvia, sempre que es facin constar degudament online en el present document.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Els termes i l’ús del WEBSITE del MMB o qualsevol servei que ofereixi el MMB, seran regits i interpretats d’acord amb les lleis espanyoles, i per a qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest servei les parts se sotmeten expressament a la Jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Cookies

El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (d’ara endavant MMB) ha desenvolupat aquesta política per informar-te de què és una cookie, quines utilitzem en aquesta web i ajudar-te a poder gestionar-les segons sigui del teu interès.
Amb la seva visita a la nostra web està sent informat de l’existència de cookies i de la present política de cookies. Amb la mera navegació estàs consentint la instal•lació de les cookies informades (tret que hagi modificat la configuració del seu navegador per rebutjar cookies).
Una “Cookie” és un petit arxiu de text que un lloc web emmagatzema en el navegador de l’usuari. Les cookies faciliten l’ús i la navegació per una pàgina web i són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius.
Les cookies s’utilitzen per exemple per gestionar la sessió de l’usuari (reduint el nombre de vegades que ha d’incloure la seva contrasenya) o per adequar els continguts d’una pàgina web a les seves preferències. Les cookies poden ser de “sessió”, per la qual cosa s’esborraran una vegada l’usuari abandoni la pàgina web que les va generar o “persistents”, que romanen en el seu ordinador fins a una data determinada.
Aquest document d’ “Ús de Cookies” ha estat elaborat a partir d’una auditoria tècnica externa estant, per tant, subjecte a actualitzacions periòdiques. El seu propòsit és ajudar-li a comprendre l’ús que la present pàgina web fa de les cookies, la finalitat de les cookies utilitzades, així com de les opcions que l’usuari té a la seva disposició per gestionar-les.
L’ús d’aquesta web amb la funcionalitat del navegador habilitada per acceptar cookies, implica l’acceptació per part de l’usuari de la tecnologia cookie.

Exemples de tipus de cookies:
Cookies d’ús intern
Són cookies d’ús intern, les imprescindibles per al funcionament d’una web, com per exemple aquelles que permeten l’autenticació o el manteniment de la sessió de l’usuari registrat quan navega per la pàgina. La desactivació d’aquestes cookies impedeix el funcionament correcte d’algunes de les funcionalitats de la web.

Cookies Analítiques
S’utilitza cookies analítiques per recaptar estadístiques sobre l’activitat de l’usuari a la web i l’activitat general de la mateixa. La informació recopilada és anònima i permet optimitzar la navegació per la pàgina web i garantir el millor servei a l’usuari. L’usuari pot excloure la seva activitat mitjançant els sistemes d’exclusió facilitats per les eines analítiques.

Cookies de tercers per a la gestió d’espais publicitaris
Són cookies emmagatzemades per terceres parts que gestionen els espais publicitaris que els usuaris visualitzen en accedir a la web. Aquestes cookies permeten mesurar l’efectivitat de campanyes online, proporcionar a l’usuari informació del seu interès i oferir-li continguts publicitaris de la seva preferència. De conformitat amb les seves pròpies polítiques, alguns gestors de publicitat poden utilitzar les cookies anònimes per mostrar anuncis del seu interès quan visiti altres pàgines web. No obstant això, els usuaris poden gestionar l’acceptació o no d’aquestes cookies mitjançant la configuració del seu navegador.

Garanties i opcions sobre les cookies
Durant la instal•lació o posada al dia del navegador, l’usuari té la possibilitat d’acceptar o rebutjar la instal•lació de cookies, o bé rebutjar la instal•lació d’un determinat tipus de cookies, com les cookies de publicitat i de tercers. A més, després de cada sessió pot eliminar totes o algunes de les cookies emmagatzemades.
L’ usuari pot activar:
– la navegació privada, mitjançant la qual el seu navegador deixa de guardar l’historial de navegació, contrasenyes de llocs web, cookies i una altra informació de les pàgines que visita, o
– la funció de no rastrejar, per la qual el navegador demana als llocs web que visita que no rastregin els seus hàbits de navegació, per per exemple, servir-li publicitat del seu interès en els llocs que visita.
Li recomanem que consulti l’ajuda del seu navegador per informar-se de les diferents opcions sobre com gestionar les cookies. Tingui en compte que el bloqueig de cookies pot afectar a totes o algunes de les funcionalitats de la nostra web.

Xarxes Socials:
Cookies de complements externs de continguts i Cookies utilitzades per xarxes socials:
En altres llocs que no pertanyen al MMB i instal•len cookies de tercers a tots els seus visitants, encara que no siguin usuaris registrats en les corresponents plataformes.
Aquesta informació la utilitzem per millorar la nostra pàgina, detectar noves necessitats i valorar les millores a introduir amb la finalitat de prestar un millor servei als usuaris que ens visiten.
Per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal•lades en el teu equip pots fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal•lat en el seu ordinador.

Privacitat

En compliment del que es disposa en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant “LOPD”), el CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA (d’ara endavant MMB) li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni durant la seva navegació pel WEBSITE i/o mitjançant l’emplenament de formularis ubicats en aquest, té per finalitat gestionar el manteniment del WEBSITE i realitzar tasques administratives relacionades amb els serveis i activitats que oferim per mitjà del WEBSITE. Les dades personals que ens faciliti s’utilitzaran per millorar la seva experiència d’usuari i per poder oferir-li un servei òptim i de qualitat.
Les seves dades personals seran incorporades a un fitxer creat i mantingut sota la responsabilitat del MMB i inscrit a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
El MMB garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes siguin objecte de tractament en la mesura en que la nostra entitat té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les quals es refereix l’article 9 de la LOPD i que regula amb detall el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, ambdues normatives basades en la legislació de la Unió Europea vigent de protecció de dades. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en el MMB eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.
La resposta als formularis plantejats per rebre informació dels serveis comercialitzats pel MMB, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, és totalment potestativa. No obstant això, la negativa de l’usuari a facilitar determinats dades, podrà suposar la impossibilitat la prestació de serveis oferts per MMB.
Tota la informació que faciliti l’usuari a través del registre o emplenant els formularis del WEBSITE haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels serveis que ofereix el MMB. D’igual forma, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada al MMB permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al MMB o a tercers per la informació que faciliti.
Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició dirigint-se al MMB enviant un email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. en els termes i condicions prevists en la pròpia LOPD i en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre.
Preguem comuniqui de forma immediata al MMB qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.

Contactar

Avinguda de les Drassanes, s/n 08001 Barcelona
T. 933 429 920 / 933 425 103
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive