II Jornada: Patrimoni, turisme i territori

Museu del Port de Tarragona

25 d’octubre de 2012

En els temps canviants que vivim, en qualsevol àmbit cal trobar sinèrgies conjuntes. Sumar esforços per portar endavant projectes engrescadors i que, si pot ser, també  aportin valor afegit als habitants d’un determinat territori. Els museus no estan al marge d’aquestes tendències i molts compten amb una llarga experiència en la gestió del patrimoni que ara els posiciona de manera clara per superar els reptes del futur.

El turisme intern i extern, cada cop valora molt més l’oferta cultural com un dels motius a tenir en compte alhora d’escollir la destinació. Els museus es troben, doncs, ben posicionats per esdevenir institucions útils que la pròpia ciutadania avali com a targeta de presentació de la seva identitat.

L’aprofitament dels recursos patrimonials materials i immaterials, ens obliga a entendre que els valors culturals que integren un territori són avui elements definidors de les destinacions que, a més, també hem de poder transmetre a les properes generacions.

Aquesta jornada organitzada per la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana, el Museu Marítim de Barcelona, el Museu del Port de Tarragona, el Museu de les Terres de l’Ebre i el Museu d’Història de Cambrils amb la col·laboració de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV i el patrocini del Port de Tarragona pretén reflexionar sobre els punts de contactes i les estratègies conjuntes que es poden establir entre patrimoni, turisme i territori.

Programa

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive