Dia Marítim Europeu

Dia Marítim Europeu

Molts Museus Marítims de la Costa Catalana van hissar una banderola el dia 20 de maig...aquí tenim una mostra.

Des de l'adopció del Llibre Verd sobre el futur de la política marítima l'any 2006, la Comissió Europea va endegar una nova iniciativa que aglutinava totes les parts interessades en assumptes marítims amb l'objectiu d'establir una nova política marítima integrada. Va néixer així, entre altres iniciatives, el Dia Marítim Europeu, celebració en la que s'organitzen activitats i esdeveniments dels diversos sectors marítims amb la voluntat d'incrementar la visibilitat de l'Europa marítima.

Hem dissenyat una acció simbòlica que s'emmarca en aquesta celebració. La propera edició del Dia Marítim Europeu té lloc el 20 de maig, a la ciutat grega del Pireu. La nostra proposta contempla una acció senzilla però coordinada entre el màxim nombre d'agents possible que treballen per a la preservació i conservació d'aquests vaixells, tant a l'àmbit local com a l'europeu.

L'acció consisteix en arborar una banderola a totes les nostres institucions i en tots aquells vaixells que ens vulguin acompanyar.

La costa dels Països Catalans ha estat i és escenari d'activitats marítimes que han generat una cultura material, paisatgística i intel•lectual que ens mostra tant la unitat com la diversitat de moltes tradicions i costums de la nostra història. Aquest llegat cultural que té en comú el mar s'ha de salvaguardar i estudiar, difondre i gestionar per tal d'impulsar el coneixement i l' intercanvi d'aquest patrimoni.

El patrimoni marítim català, així com el mediterrani, ha estat el gran oblidat. Mentre que a d'altres països han anat recuperant-lo i conservant-lo, al nostre anava perdent-se en els ports, als rius, a les platges i al fons del mar. L'escassa sensibilització respecte a la seva importància, com a part de la memòria històrica col•lectiva, fa necessari fer una crida a favor de la seva salvaguarda.

Els vaixells sens dubte són una font primària de coneixement, un testimoni en primera persona de la cultura i la història marítimes, alhora que la seva preservació permet protegir el saber intangible que les acompanya.

Aquesta iniciativa té l'objectiu de fer visible aquest patrimoni i la seva problemàtica a la nostra àrea catalana, però vol també estendre's a fins a Europa. Com tots sabeu, el patrimoni marítim en moltes de les nostres comunitats i territoris no gaudeixen del reconeixement i la protecció necessària. Aquesta mancança de valorització s'accentua encara més en el cas de les embarcacions tradicionals i històriques.

Amb aquesta acció simbòlica el Museu Marítim de Barcelona i els membres de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana tenen la voluntat de sensibilitzar les administracions, la societat civil i els ciutadans sobre la importància de preservar el patrimoni i la cultura marítims, material i immaterial, com a part integral de la nostra cultura i història.

 

 

Descarregar els arxius adjunts:
Llegit 1443 vegades